Stanowisko Zarządu ws. zmiany terminu meczu z GKSem Tychy

I Liga
KSW

W nawiązaniu do otrzymanej informacji mailowej w dniu 09.05.2017r w sprawie zmiany terminu meczu 31. Kolejki Rozgrywek o Mistrzostwo Nice 1. Ligi pomiędzy GKS Tychy a KS Wisła Puławy z dnia 17.05.2017r na dzień 25.05.2017r. Zarząd Klubu Sportowego Wisła Puławy informuje, że nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z otrzymaną przez KS Wisła Puławy w dniu 09.05.2017r. informacją Departamentu Rozgrywek Krajowych powołując się na Art. 18 ust. 5 Regulaminu Rozgrywek Piłki Nożnej o Mistrzostwo Nice I Ligi na sezon 2016/2017 dokonał zmiany terminu w/w meczu z dnia 17.05.2017r na dzień 25.05.2017r.

W przedmiotowej sprawie należy zauważyć co następuje:

 

W opinii KS Wisła Puławy nie zaistniały żadne okoliczności wypełniające przesłanki z Art. 18 ust. 5, a w szczególności nie można uznać za takową wymianę murawy na Stadionie Miejskim w Tychach. Zgodnie bowiem z Art. 17 ust. 5 w/w Regulaminu w przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającego rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla Klubów 1. Ligi PZPN. Należy przy tym zauważyć, że problemy skutkujące koniecznością wymiany murawy na Stadionie Miejskim w Tychach były znane klubowi GKS Tychy, jak również właścicielowi obiektu, a także opinii publicznej już w październiku 2016 roku. Zatem nieuprawnione jest stwierdzenie o nagłej wyjątkowej sytuacji lub innych nadzwyczajnych okolicznościach stanowiących podstawę dla Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN do zmiany terminu w/w meczu. Zwrócić należy uwagę, że w przypadku gdy do meczu pozostaje mniej niż 14 dni na podstawie Art. 17 ust. 4 Regulaminu Rozgrywek możliwa jest zmiana terminu spotkania przez gospodarza wyłącznie po uzyskaniu zgody przeciwnika i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN za pośrednictwem systemu EXTRANET, co w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca. W świetle przyjętych zapisów Art. 17 w/w Regulaminu w zaistniałej sytuacji mecz powinien zostać rozegrany na innym obiekcie spełniającym wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów 1. Ligi PZPN z zachowaniem wcześniej ustalonego terminu spotkania. W przypadku niespełnienia tych warunków zastosowanie mają przepisy Art. 11 ust. 2 Regulaminu Rozgrywek.

 

Klub Sportowy Wisła Puławy nie wyrażając zgody na zmianę terminu kieruje się przepisami obowiązującego Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Nice I Ligi, zasadami sportowej rywalizacji i idei Fair Play, które powinny przyświecać wszystkim członkom PZPN. Otrzymana informacja Departamentu Rozgrywek Krajowych działa wprost na szkodę Naszego Klubu jednocześnie faworyzuje GKS Tychy i zmusza nasz zespół do rozegrania trzech spotkań w ciągu siedmiu dni (poniedziałek – 22.05.2017, czwartek – 25.05.2017, niedziela – 28.05.2017), z tego dwóch spotkań wyjazdowych (w dniach 25.05.2017 w Tychach oraz 28.05.2017 w Nowym Sączu) w odstępie niespełna sześćdziesięciu pięciu godzin z koniecznością pokonania przeszło 1200 kilometrów. Uniemożliwia to w jakikolwiek sposób zaplanowanie mikrocyklu treningowego oraz regeneracji i odnowy biologicznej zawodników. Tak zaproponowana zmiana ma również wpływ na odbywanie kar dyskwalifikacji określonych w Regulaminie Rozgrywek oraz Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN dotyczących żółtych i czerwonych kartek.

Zarząd KS Wisła Puławy uznaje za niezgodne z Regulaminem zastosowanie Art. 18 ust. 5 w zakresie zmiany terminu przedmiotowego spotkania. W naszej ocenie działanie Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN narusza wynikające ze Statutu PZPN prawa KS Wisła Puławy jako członka Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Z poważaniem

Zarząd KS Wisła Puławy

 

KSW KSW2

«
»