Walne Zebranie Sprawozdawcze

Klub

Zarząd Klubu Sportowego Wisła Puławy informuje, że na podstawie § 24 ust. 2 oraz § 31 ust. 6 Statutu Klubu Sportowego „WISŁA” Puławy zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów-Członków KS Wisła Puławy.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Członków Klubu zostaje zwołane na dzień 30 września 2020 roku:
– I termin o godz. 17.00
– II termin o godz. 17.15

Miejscem obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Członków Klubu będzie sala konferencyjna znajdująca się na stadionie MOSiR-u w Puławach przy ulicy Hauke Bosaka 1.

«
»