Zmiany w Zarządzie KS Wisła

Klub

W poniedziałek dokończono zwołane na luty Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów-Członków Klubu, którego celem były zmiany w Zarządzie Klubu. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnionej funkcji przez doktora Krzysztofa Bednarza dokonano wyboru nowego wiceprezesa.

Decyzją Walnego Zebrania do końca kadencji tę funkcję będzie sprawował Pan Wojciech Pokora, który dotychczas był członkiem Komisji Rewizyjnej Klubu.

«
»